top of page

Schiphol 

Met gepaste trots kijken wij terug op ons succesvolle engagement in het project op Schiphol. In nauwe samenwerking met Heijmans hebben wij een essentiële rol vervuld bij het realiseren van het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) en de bijbehorende modificaties. Vanaf de fase van werkvoorbereiding tot en met ontwerp, engineering en uiteindelijke uitvoering, hebben wij onze expertise en toewijding ingezet om het project tot een succes te maken.

Onze betrokkenheid heeft geleid tot tastbare resultaten die de operationele efficiëntie en ervaring van alle betrokkenen hebben verbeterd. Door middel van zorgvuldige planning, innovatieve oplossingen en duurzame ontwerpen hebben we niet alleen voldaan aan de huidige behoeften, maar hebben we ook de infrastructuur klaargemaakt voor de uitdagingen van de toekomst.

Gedurende de uitvoeringsfase hebben we ons ingezet voor een vlekkeloze implementatie van de plannen, waarbij we hebben gestreefd naar minimale verstoringen van de luchthavenactiviteiten. Ons team heeft flexibel gereageerd op veranderende omstandigheden en heeft met daadkracht en deskundigheid eventuele uitdagingen overwonnen.

Wij zijn dankbaar voor de kans om een ​​belangrijke rol te spelen in dit prestigieuze project en zijn trots op de bijdrage die we hebben geleverd aan de verdere ontwikkeling van Schiphol als een toonaangevende luchthaven van wereldklasse.

bottom of page